Skip to content

Ved psykiske vansker, livsutfordringer, kriser, tap, omstillinger, etc. kan vår psykolog være din samtalepartner og tilby:

 • Individuell behandling
 • Parsamtaler
 • Rådgivning og veiledning, individuelt eller i gruppe.
 • Undervisning

Vår psykolog er spesialist i klinisk psykologi, og har lang og variert erfaring fra utredning og behandling i psykisk helsevern for voksne, og for barn og unge, foruten psykologisk rådgivning og veiledning av personalgrupper innen ulike virksomheter innen skole, helse, arbeid med flyktninger

Han har videreutdanning innen individuell psykodynamisk psykoterapi, kroppsorientert psykoterapi, traumebehandling og gruppeterapi.

Ved omfattende utredning og behandling av psykiske lidelser anbefales det å kontakte kommune- eller spesialisthelsetjenesten i samarbeide med fastlege.

Ta kontakt på 48 50 88 11 for timebestilling.
Vår psykolog: www.sigvedagsland.com

Benytter du kontaktskjema anbefaler vi at du ikke skriver sensitiv personinformasjon her.

Arbeidspsykologi- ledersamtaler:
Sigve Dagsland tilbyr samtaler om psykologiske utfordringer i arbeidssituasjonen. Tilbudet er relevant i yrkesroller hvor en samarbeider nært med kolleger eller klienter og hvor prestasjonskravene oppleves som store. Ledere vil kunne arbeide med sin egen utvikling gjennom slike samtaler.

Metode:
Vi samtaler om arbeidsoppgavenes art, de personlige forutsetninger for å løse dem, om relasjonene til relevante nøkkelpersoner, og om dilemma som oppstår i arbeidssituasjonen, i forhold til en selv eller til familie. Eget handlingsrom, prioriteringer, beslutninger, konflikthåndtering, stressmestring kan bli tema.

Samtaler med psykolog kan gi rom til å reflektere over situasjonen, over gruppedynamikk og over uoversiktlige personlige relasjoner. Sammen kan vi ”tegne et kart over terrenget” og finne en god veg videre.

Tilbudet gis både individuelt og til arbeidsgrupper og –team.

For team vil bedre forståelse av arbeidsoppgaver og styrking av innbyrdes relasjoner da være aktuelle mål, likeledes frigjøring av teamressurser. Undervegs kan det bli nødvendig å identifisere hindringer for god måloppnåelse og drøfte mulige vegvalg.

Metoden tilpasses en gruppebasert arbeidsform og organisasjonens behov. Ta kontakt for nærmere avklaringer.

  Kontakt oss

  Navn & Etternavn:*

  E-post:*

  Telefon:*

  Melding:*

  Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.

  Back To Top