skip to Main Content
  • Grundig undersøkelse/ utredning og veiledning 1150 kr
  • Offshoreattester 1700 kr
  • Sjømannsattester 2100 kr
  • Dykkerattester 2100 kr
  • Kombinert sjømannsattest/offshoreattest 2900 kr
  • Førekortattester 850 kr
  • Politiskoleattester 1100 kr
  • Ubenyttede timer faktureres hvis det ikke er varslet 24 timer før

Ring 48 50 88 11 for bestilling eller mail post@spirhelse.no

For pasienter på fastlegelisten.
Pris etter takstplakaten.
Ubenyttede timer faktureres hvis det ikke er varslet 24 timer før.

Rådgivning og veiledning, individuelt eller parsamtale 1300,-
Arbeidspsykologi 1300,- pr time.
Ubenyttede timer faktureres dersom ikke det varsles før 10 samme dag.

Helhetlig behandling basert på grundig undersøkelse 590,-
Førstegangs undersøkelse 690,-

Egne avtaler for bedrifter
Ubenyttede timer faktureres hvis det ikke er varslet 24 timer før.

Kiropraktor har avtale med de fleste forsikringsselskap

Hverdagstrening som er lystbetont og motiverende. Lokasjon:Byhagen
Stryketrening med strikk, 45 min.

Skreddersydde treningsprogrammer for virksomheter med fokus på økt nærvær.

Kroppsanalyse med veilending i 20 min: 450,-

Ulike tilbud til privatkunder og til virksomheter. Pris etter avtale.
Mindfulnesskurs arrangeres flere ganger i året.
Ulike kurs til virksomher som arbeidsglede, stressmestring, lederinspirasjon, motivering mm.

Bassengtrening 140,-

Trening i varmtvannbasseng, Sirkelen Klepp.
140,-
Du betaler for sesong eller frem til termin.

Klinisk sosionom og familieterapeut Jarle Klippen.
Enkeltime: 950,-
Dobbeltime: 1550,-

Første time, kartlegging og veilednin. 750,-

Vi tilbyr PCR test med svar i løpet av 24 t og fit to fly attest 1350,-

Antigentest 520,-

Egne priser i helger

Back To Top