skip to Main Content
  • Grundig undersøkelse/ utredning og veiledning 950 kr
  • Offshoreattester 1700 kr
  • Sjømannsattester 2100 kr
  • Dykkerattester 2100 kr
  • Kombinert sjømannsattest/offshoreattest 2900 kr
  • Førekortattester 850 kr
  • Politiskoleattester 1100 kr
  • Ubenyttede timer faktureres hvis det ikke er varslet 24 timer før

Ring Aud Johanne for bestilling 99323679

For pasienter på fastlegelisten.
Pris etter takstplakaten.
Ubenyttede timer faktureres hvis det ikke er varslet 24 timer før.

Rådgivning og veiledning, individuelt eller parsamtale 1300,-
Arbeidspsykologi 1300,- pr time.
Ubenyttede timer faktureres dersom ikke det varsles før 10 samme dag.

Helhetlig behandling basert på grundig undersøkelse 590,-
Førstegangs undersøkelse 690,-

Egne avtaler for bedrifter
Ubenyttede timer faktureres hvis det ikke er varslet 24 timer før.

Kiropraktor har avtale med de fleste forsikringsselskap

Hverdagstrening som er lystbetont og motiverende. Lokasjon:Byhagen
Stryketrening med strikk, 45 min.

Skreddersydde treningsprogrammer for virksomheter med fokus på økt nærvær.

Kroppsanalyse med veilending i 20 min: 450,-

Ulike tilbud til privatkunder og til virksomheter. Pris etter avtale.
Mindfulnesskurs arrangeres flere ganger i året.
Ulike kurs til virksomher som arbeidsglede, stressmestring, lederinspirasjon, motivering mm.

Bassengtrening 140,-

Trening i varmtvannbasseng, Sirkelen Klepp.
140,-
Du betaler for sesong eller frem til termin.

Klinisk sosionom og familieterapeut Jarle Klippen.
Enkeltime: 950,-
Dobbeltime: 1550,-

Første time, kartlegging og veilednin. 750,-

Vi tilbyr PCR test med svar i løpet av 24 t og fit to fly attest 1400,-

Antigentest 450,-

Back To Top