Skip to content

Bedriftshelsetjeneste

Vi bidrar til å gjøre helse- miljø – og sikkerhetsarbeidet i din bedrift levende, aktuelt og forståelig.

Ansatte er ofte bedriftens viktigste kapital. Studier viser at ansatte som trives og føler seg ivaretatt på jobb yter 55% mer enn misfornøyde ansatte. I Spir helse tenker vi at vår viktigste jobb som din bedriftshelsetjeneste er å bistå dere i arbeidet med å lage en sunn og god arbeidsplass der alle lover og forskrifter knyttet til HMS ivaretas.

Vi har solid kompetanse innen fysisk, psykososialt og kjemisk arbeidsmiljø og jobber proaktivt og tett sammen med deg mot målet om å øke din bedrifts trivsel, effektivitet og lønnsomhet.

Service handler om å avdekke og imøtekomme ønsker og behov. Dette er vi gode på i Spir helse. Teamet vårt arbeider tett sammen, og vi nyter godt av at organisasjonen er liten nok til å kjenne bedriftene våre godt og stor nok til å yte god service.

Vi skreddersyr gjerne et tilbud til din bedrift. Ta kontakt for et uforpliktende møte.

Spir Helse
Arbeidshelseundersøkelse
Arbeidsmedisinsk poliklinikk
Arbeidshelse

HMS
– Rådgivning i utarbeidelse av HMS- dokumentasjon og internkontroll
– Risikovurderinger/Vernerunde
– AMU og AKAN- utvalg
– Helseovervåkning
– Forebyggende HMS-arbeid/ undervisning

Forebygging og oppfølging av sykefravær
– 
Kartlegging av sykefravær
– Forebygging av årsaker til arbeidsrelatert fravær
– Holdningskampanjer
– Deltakelse i dialogmøter
– Kontakt mellom NAV, fastlege, leder og arbeidstaker
– Oppfølgingsprogram for gravide

Ergonomi
– Arbeidsplassvurderinger med tiltaksforslag
– Organisering av arbeidet
– Råd om arbeidsstillinger
– Utforming av forebyggende treningsprogrammer
– Kurs og foredrag

Rus og avhengighet
– 
Utarbeidelse av AKAN kontrakt
– Råd ved mistanke
– Rådgivning ved behandling
– Prøvetaking
– Oppfølging
– Samtaleterapi

Psykososialt arbeidsmiljø
– 
Rådgiving og tiltak ved mobbing og trakassering
– Beredskapsveiledning og oppfølging i etterkant av uønskede hendelser
– Lederveiledning og støtte ved organisasjonsendringer
– Oppfølging ved konfliktsaker
– Positivt medarbeiderskap

 

  Kontakt oss

  Navn & Etternavn:*

  E-post:*

  Telefon:*

  Melding:*

  Jeg ønsker å sende melding. Du får epost kopi av innsendt skjema.

  Back To Top