skip to Main Content

Dette kurset gir en grundig innføring i de viktigste temaene innen HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs har nødvendig ferdigheter for å kunne delta aktivt og øke kvaliteten på HMS-arbeidet på sin arbeidsplass.

Tema som vil bli belyst: Arbeidsmiljøloven og andre aktuelle lover og regler, roller i HMS- arbeidet, vernerunder og risikovurdering, fysiske arbeidsmiljøfaktorer, kroppen på jobben, rus/ AKAN, trivsel på jobb, sykefravær og nærværsfaktorer.

PRAKTISK INFO:
Målgruppe: Verneombud, hovedverneombud, medlemmer i AMU og ansatte innen HMS og HR.

Organisering:
Kurset går over 3 dager 2.-4. okt, samt en hjemmeoppgave som selvstudie.
Kurset holdes i Langgata 59, 4306 Sandnes.

 

Pris: 7500,-
Kursavgift inkluderer kursmateriell, lunsj alle dager og kompetansebevis.

Påmelding eller mer info: lillian@spirhelse.no – telefon: 99458691

Back To Top