Spir Helse
EN
Menu

Psykolog

Erfaren psykolog tilgjengelig tirsdags ettermiddag og kveld.

Tjenester

Psykolog

 

 
Ved psykiske vansker, livsutfordringer, kriser, tap, omstillinger, etc. kan vår psykolog være din samtalepartner og  tilby:
* Individuell behandling
* Parsamtaler
* Rådgivning og veiledning, individuelt eller i gruppe.
 
Vår psykolog er spesialist i klinisk psykologi, og har lang og variert erfaring fra utredning og behandling i psykisk helsevern for voksne, og for barn og unge, foruten psykologisk rådgivning og veiledning av kolleger i tilgrensende fagfelt.
 
Han har videreutdanning innen individuell psykodynamisk psykoterapi, kroppsorientert psykoterapi, traumebehandling og gruppeterapi.
 
Ved omfattende utredning og behandling av psykiske lidelser anbefales det å kontakte kommune- eller spesialisthelsetjenesten i samarbeide med fastlege.
 
Ta kontakt på 48 50 88 11 for timebestilling
 
http://www.sigvedagsland.com/

 

Arbeidspsykologi- ledersamtaler:

Sigve Dagsland tilbyr samtaler om psykologiske utfordringer i arbeidssituasjonen. Tilbudet er relevant  i  yrkesroller hvor en samarbeider nært med kolleger eller klienter og hvor prestasjonskravene oppleves som store. Ledere vil kunne arbeide med sin egen utvikling  gjennom slike samtaler.

 

Metode:

Vi samtaler om arbeidsoppgavenes art, de personlige forutsetninger for å løse dem, om relasjonene til relevante nøkkelpersoner, og om dilemma som oppstår i arbeidssituasjonen,  i forhold til en selv eller til familie.  Eget handlingsrom, prioriteringer, beslutninger, konflikthåndtering, stressmestring kan bli tema.

 

Samtaler med psykolog kan gi rom til å reflektere over situasjonen, over gruppedynamikk og over uoversiktlige personlige relasjoner.  Sammen kan vi ”tegne et kart over terrenget” og finne en god veg videre.

 

Tilbudet gis både individuelt og til arbeidsgrupper og –team.

 

For team vil bedre forståelse av arbeidsoppgaver og styrking av innbyrdes relasjoner da være aktuelle mål, likeledes frigjøring av teamressurser. Undervegs kan det bli nødvendig å identifisere hindringer for god måloppnåelse og drøfte mulige vegvalg.

Metoden tilpasses en gruppebasert arbeidsform og organisasjonens behov.  Ta kontakt for nærmere avklaringer.