Spir Helse
EN
Menu

Bedriftshelsetjeneste

Vi bidrar til økt nærvær og en sunn, robust og blomstrende bedriftskultur.

Tjenester

Bedriftshelsetjeneste
Kontakt oss på mail

Bedriftshelsetjeneste

SpirHelse bistår med å organisere og forbedre bedriftens interne HMS- system. Vi har kompetanse innen fysisk, psykososialt og kjemisk arbeidsmiljø, samt sykefraværsoppfølging. Vi jobber proaktivt og tett sammen med deg mot målet om å øke din bedrifts trivsel, effektivitet og lønnsomhet.

Vi bidrar til å gjøre helse- miljø - og sikkerhetsarbeidet i din bedrift levende, aktuelt og forståelig.

SpirHelse tilbyr solid kompetanse og vi bistår med tjenester innenfor følgende områder:

HMS

 • Rådgivning i utarbeidelse av HMS- dokumentasjon
 • Risikovurderinger/Vernerunde
 • AMU og AKAN- utvalg
 • Helseovervåkning
 • Forebyggende HMS-arbeid/ undervisning

Forebygging og oppfølging av sykefravær

 • Kartlegging av sykefravær
 • Forebygging av årsaker til arbeidsrelatert fravær
 • Holdningskampanjer 
 • Deltakelse i dialogmøter
 • Kontakt mellom NAV, fastlege, leder og arbeidstaker
 • Oppfølgingsprogram for gravide

Ergonomi

 • Arbeidsplassvurderinger med tiltaksforslag
 • Organisering av arbeidet
 • Råd om arbeidsstillinger
 • Utforming av forebyggende treningsprogrammer
 • Kurs og foredrag

Rus og avhengighet

 • Utarbeidelse av AKAN kontrakt
 • Råd ved mistanke
 • Rådgivning ved behandling
 • Prøvetaking
 • Oppfølging
 • Samtaleterapi

Fysisk arbeidsmiljø

Vi tilbyr sammen med HMS-analyse kartlegging, måling og risikovurdering samt tiltaksvurdering av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer.

Psykososialt arbeidsmiljø

 • Rådgiving og tiltak ved mobbing og trakassering
 • Beredskapsveiledning og oppfølging i etterkant av uønsket hendelser
 • Lederveiledning og støtte ved organisasjonsendringer
 • Oppfølging ved  konfliktersaker
 • positivt medarbeiderskap

Vi skreddersyr et tilbud til din bedrift. Ta kontakt for et uforpliktende møte.